Rivning

Rivningsarbete

Både i privata hem och på företag finns det situationer där man kan behöva utföra ett rivningsarbete. Både av enklare och mer omfattande karaktär. Det kan handla om allt från att riva en vägg eller förändra planlösningen under en renovering till att riva en hel byggnad. Oavsett orsak och hur behovet ser ut finns det gynnsamma fördelar med att låta en kunnig entreprenör utföra arbetet.
Först och främst så kan man känna sig säker på att arbetet blir både effektivt och säkert utfört. Alla rivningsarbeten medför oundvikligt en hel del risktaganden där både människor och egendom kan ta skada. Därtill behövs det också erfarenhet för att planera för rivningen så att störningar och oljud minskas.

För en effektiv och säker rivning

Vi som arbetar på Mölndals Betongborrning har alla lång erfarenhet och bred kunskap från branschen. Vi åtar oss alla sorters rivningsprojekt, stora som små, och formar alltid en individuell dekonstruktionslösning som matchar ändamålet. All rivning sker sedan givetvis under fullt kontrollerade former enligt de lagar och regler som gäller. Under arbetets gång dokumenterar vi löpande våra insatser och vi avslutar sedan med en fullständig självkontroll. På så vis kan du känna dig trygg i att alla moment är korrekt genomförda och att det vi lämnar är det som du förväntat dig.

ROT-avdrag vid rivning i hemmet

Då du anlitar oss för rivning i ditt privata hem kan du använda ROT-avdraget. En skattereduktion som gör vår professionella hjälp än mer prisvärd. Låt oss veta att du vill nyttja avdraget redan vid beställning så räknar vi med det i offerten och hanterar sedan all kontakt med Skatteverket. Mer om vilka kriterier som gäller och hur mycket reduktionen innebär kan du läsa om på Skatteverkets hemsida.

Asbest och PVC utbildad personal

Asbest är ett mycket hälsoskadligt ämne som idag inte får användas men som ännu finns kvar i många fastigheter. Man hittar det exempelvis i eternitplattor på tak och i fasader, i rörisoleringar, packningar och golvmaterial etc. Då dessa bearbetas frigörs en större mängd asbestfibrer, för små för ögat att notera, som ska undvikas att andas in. Detta för att de i lungorna bevisats kunna orsaka flertalet mycket allvarliga lungsjukdomar som lungcancer bland annat.
Hos oss finns asbest och PVC utbildad personal. Vi har också tillstånd från Arbetsmiljöverket att utföra den här typen av rivningar samt erfarenhet från tidigare asbestarbeten där rivning och sanering innefattats. Mer om asbestsanering hittar du under våra tjänster.

Låt oss bli en del av ditt nästa projekt

Behöver du hjälp med att kapa en vägg, riva för en större renovering eller önskar du ta ner en hel byggnad? Då har vi såväl kunskap som kapacitet och erfarenhet att vara behjälpliga. Tveka inte på att kontakta oss varesig du söker mer information, ett prisuppslag eller hjälp med omnejd.