KOMPETENT PERSONAL
INOM ENTREPRENAD, HÅLTAGNING, BORRNING, SANERING,
RIVNING OCH SLIPNING

Kontakta oss för offert

BETONGBORRARE MED HÖG KAPACITET

Det byggs en hel del i Göteborgsregionen, vilket får Mölndals Betongborrning AB
att kavla upp ärmarna lite extra. Företaget är expert på betonghåltagning och
rivnings-arbeten, uppdrag som kräver såväl stor kunskap som rätt utrustning.

HÅLTAGNING

Vi har 20 års erfarenhet
av håltagning och kan
hantera och åta oss alla
typer av uppdrag.

LÄS MER HÄR >

RIVNING

Vår personal har
kunskapen att utföra
större och mindre
rivningsuppdrag.

LÄS MER HÄR >

SANERING

Asbestsanering,
kakelfix, mattlim,
eternit och rörisolering
är några exempel.

LÄS MER HÄR >

ENTREPRENAD

I vår entreprenaddel så
utför vi husrivningar samt
mindre markarbeten.
Kontakta oss gärna.

LÄS MER HÄR >

“Håltagning i världsklass. Supernöjd!” -Per Karlson, Kungälv

VI PRIORITERAR ARBETSMILJÖN

Arbetsmiljön på Mölndals Betongborrning ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer.

Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsplats ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

BE OM OFFERT

Mölndals Betongborrning blev utsett till Gasellföretag 2015 av tidningen Dagens Industri. Man vänder sig till byggföretag som Skanska, Serneke, Peab, RA Bygg och Tuve Bygg. För närvarande jobbar man i ett större projekt på Sahlgrenska Sjukhuset där man på uppdrag av Skanska utför både rivnings- och håltagningsarbeten.