Markarbete

Hållbart markarbete

Väl genomfört markarbete är inget man har råd att kompromissa med. Oavsett om det är en mindre friggebod, en garageuppfart eller ett helt hus som ska ta plats måste man försäkra sig om att marken inunder är optimal. Att den är tillräckligt stabil och säker för att klara vikten som ska bäras upp samt dränerad för att undvika fukt och vattenskador. Det kan därtill vara nödvändigt att också se över grunden med tiden, speciellt med hänsyn till dräneringen.

Oavsett vad du planerar för eller rådande markförhållande har vi rätt kapacitet och erfarenhet att hjälpa dig.

För att grunden är a och o

Det är för att marken ska vara tillräckligt solid som markarbetet utförs. För att bygget ska få ordentligt fäste och marken klara av att bära upp vikten som kommer att tillföras ovan den. Exakt hur själva markarbetet ser ut bestäms utifrån markens ursprungsläge och karaktär. Beroende på om marken är sandig, lerig, stenrik eller bergig etc. krävs olika metoder med olika tekniker och maskiner. För att få en mer tydlig bild över vad som ska göras brukar man därför också oftast inleda med en geoteknisk undersökning. Det är även viktigt att man vet hur grunden sedan ska byggas och vilka material som kommer användas.

Olika former av markarbeten

Markarbeten behövs både när det ska byggas nytt, dräneras, eller vid exempelvis en tomtplanering. Beredningen kan innebära rivning, schaktning, förberedande insatser för avlopp och vatten, elledningar och dagvatten. Även dränering är vanligtvis inkluderat för att vatten som samlas kring byggnationen inte ska stanna kvar och göra skada. Återfyllnad är sedan det som slutligen också gör marken stadigare och tryggare. Allt detta räknas som markarbete och är nödvändigt innan man påbörjar någon form av anläggning eller byggnation.

Kunnig hjälp för pålitliga markarbeten

Även om det är möjligt att utföra en del av markarbetena själv utan större kunskap väljer de flesta ändå att vända sig till kunniga byggföretag. Först och främst för att de vet att resultatet är direkt beroende av att markkorrigeringen utförs på rätt sätt. Men också för att det i många fall krävs ändamålsenlig utrustning för själva genomförandet.

Vi finns här för små och större uppdrag

Med mångårig erfarenhet från branschen åtar vi oss såväl mindre som större uppdrag. Vi utför allt från husrivningar till olika sorters markarbeten där vi flexibelt anpassar oss till rådande krav. Med en bred maskinpark och kunnig personal är vi redo för ditt projekt. Vi drivs av utmaningar och vår ambition är att få ta del av så många projekt som möjligt.

Låt oss hjälpa dig med ditt markuppdrag

Tveka inte på att kontakta oss varesig du vill ha mer information, för offert eller behöver hjälp med omnejd. Vi jobbar hårt för att ge samtliga kunder det bästa situationen kräver och med en stor nöjd kundkrets är vi säkra på att vi lyckas.