Företaget

Betongborrare med hög kapacitet

Det byggs en hel del i Göteborgsregionen, vilket får Mölndals Betongborrning AB att kavla upp ärmarna lite extra. Företaget är expert på betonghåltagning och rivningsarbeten, uppdrag som kräver såväl stor kunskap som rätt utrustning.

Johan Andersson startade Mölndals Betongborrning 2002. Vi träffar honom i Lindome där företaget har kontor, lager och verkstad. – Vi startade med att utföra borrning och sågning i betong, tegel, granit med mera, och kan dessutom åta oss rivningsarbeten i både små och stora projekt. Idag har vi utökat våra kompetenser och utför även arbeten som sanering, maskin rivning, markarbeten, detektor och asfaltssågning.

Ändamålsenlig utrustning

Mölndals Betongborrning AB besitter hög kapacitet. Man förfogar över utrustning som gör att man kan borra i dimensioner från 25 till 800 millimeter i diameter. Ska hålen bli större än så tar man hjälp av väggsågar för att till exempel åstadkomma hål för dörrar eller fönster. När en konstruktion är mer än 75 centimeter tjock använder man sig av vajersågar.

– Vi borrar till exempel för rör-, el- och ventilationsinstallationer, och när det gäller sågning kan vi såga i alla förekommande material, även granit och tegel. Då kan det till exempel handla om sågning för hissar och trappor, då vi tar hjälp av modern teknik i form av högfrekventa sågar, berättar Johan Andersson.

Framhåller personalen

Mölndals Betongborrning blev utsett till Gasellföretag 2015 av tidningen Dagens Industri. Man vänder sig till byggföretag som Skanska, Serneke, Peab, Brixly och Flodéns byggnads.  Exempel på  ett större projekt är Sahlgrenska Sjukhuset där man på uppdrag av Skanska utfört både rivnings- och håltagningsarbeten. – Vi jobbar även med serviceuppdrag. Det kan handla om mindre projekt på några timmar när till exempel en ventilationsfirma, ett elföretag eller en VVS-firma kontaktar oss, säger Johan.

Han lyfter fram sina medarbetare som alla har tillgång till var sin servicebil med utrustning för allehanda uppdrag. Hela personalstyrkan är utbildad av Arbetsmiljögruppen i syfte att bli bättre på miljöfrågor. – Min personal har varit med mig länge, och det bidrar förstås till den höga kvalitet vi representerar. De är lättsamma att ha att göra med, de besitter stor kunskap och håller utlovade tider. I kombination med en modern maskinpark med en mängd olika utrustningar kan vi alltid leva upp till våra kunders högt ställda krav, säger Johan Andersson som tror på en fortsatt god utveckling för Mölndals Betongborrning.

– Det byggs mycket i Göteborgsregionen just nu, och vi har ambitionen att få delta i så många projekt som möjligt.